2020-03-01

Dėl BUAB „KYRAS“ priklausančių pajų realizavimoVilniaus apygardos teismas nusprendė leisti BUAB „Kyras“ bankroto administratorei MB „Falitas“ parduoti bankrutavusios įmonės turimą turtą – 1 vnt. pagrindinį pajų (145 Eur vertė) ir 1 vnt. papildomą pajų (7544 Eur vertė) tokia tvarka: 

I etapas: Kreiptis į Kredito unija „Magnus“ pranešti unijos nariams (pajininkams) apie BUAB „Kyras“ priklausančių pajų pardavimą ir galimybę per 30 kalendorinių dienų pateikti pasiūlymą įsigyti BUAB „Kyras“ nuosavybės teise priklausančius 7.689,00 Eur bendros vertės pajus. Gavus iš Kredito unija Magnus narių (pajininkų) pasiūlymą/ -us, per nustatytą 30 kalendorinių dienų laikotarpį – parduoti BUAB „Kyras“ nuosavybės teise priklausančius 7.689,00 Eur vertės pajus be varžytinių už ne mažesnę nei 3.844,50 Eur (50 proc. pradinės pajų vertės), bet iš visų pasiūlymų (jei yra ne vienas) didžiausią kainą pasiūliusiam pajininikui. 

2. Atitinkamai, prašome Jūsų pranešti unijos nariams (pajininkams) apie BUAB „Kyras“ priklausančių pajų pardavimą ir galimybę per 30 kalendorinių dienų (nuo pranešimo dienos) pateikti pasiūlymą įsigyti BUAB „Kyras“ nuosavybės teise priklausančius 7.689,00 Eur bendros vertės pajus, minimali 7.689,00 Eur vertės pajų pardavimo kaina – 3.844,50 Eur. 

3. Pranešime pajininkams prašome nurodyti nemokumo administratoriaus kontaktus susisiekti: +370 52 507 361, el. p.: bankrotui@gmail.com. Pasiūlymus teikti raštu, el. p.: bankrotui@gmail.com.< Atgal