2014-03-06

Ekspertai kredito unijų ateitį mato kaip jų telkimąsi į kooperatinius bankus*2010-01-21_Kredito_unij__...Lietuvos banke sudaryta ekspertų darbo grupė atliko kredito unijų sektoriaus tyrimą ir parengė siūlymus dėl esminių unijų stiprinimo priemonių. Lietuvos bankas pirmą kartą kviečia viešai diskutuoti dėl ekspertų vertinimų, kaip padidinti unijų konkurencingumą, sustiprinti jų kapitalą ir valdymo kokybę.

„Ir ekspertų tyrimas, ir Tarptautinio valiutos fondo rekomendacijos rodo, kad tiesiausias kelias į kredito unijų sektoriaus stiprinimą - kooperacija. Telkimasis į vadinamuosius kooperatinius bankus būtų naudingas visiems - tiek pačioms unijoms, tiek finansinių paslaugų vartotojams. Tik padidėjus unijų sektoriaus konkurencingumui jis turėtų galimybę tapti visaverte atsvara komerciniams bankams", - sako Marius Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys. Kredito unijų pagrindu veikiantys kooperatiniai bankai yra reikšmingi kredito rinkos dalyviai Suomijoje, Nyderlanduose, Šveicarijoje ir kitose šalyse.

Pasak M. Jurgilo, bendruomeniškumas turėtų būti pagrindinis kredito unijų veiklos principas. Tačiau šiuo metu jis yra labai susilpnėjęs. Tvarus kredito unijų kapitalas yra menkas, o unijos nariai nesuinteresuoti dalyvauti valdyme. Todėl dar vienas esminis ekspertų pasiūlymas - skatinti tvaraus kredito unijų kapitalo plėtrą iš sukaupto pelno, nes unijos iki šiol neturi pakankamos tvaraus ir nuostolius padengti leidžiančio kapitalo atsargos.

Taip pat siūloma sudaryti finansines paskatas unijų nariams įsitraukti į valdymą, įvedant naują finansinę priemonę - kintamosios grąžos indėlį, kuris taip pat padėtų sukaupti kapitalo iš pelno. Už jį būtų mokamos nuo unijos veiklos rezultatų priklausančios palūkanos, todėl unijos nariai būtų finansiškai suinteresuoti dalyvauti pelno paskirstyme.Lietuvos bankas kviečia visas suinteresuotas šalis bendradarbiauti ir teikti savo pasiūlymus dėl to, kaip užtikrinti skaidrią, patikimą ir tvarią kredito unijų ateitį. Komentarų ir pasiūlymų Lietuvos bankas lauks iki gegužės. Galutinius pasiūlymus dėl esminių pokyčių kredito unijų sektoriuje Lietuvos bankas pateiks po to, kai gauti atsiliepimai bus išanalizuoti ir įvertinti bendradarbiaujant su suinteresuotomis šalimis.

Kad pokyčiai būtini ir delsti nebegalima, rodo ir pastarųjų metų kredito unijų sektoriaus rezultatai. Bendras kredito unijų sistemos nuostolis pernai sudarė 38,3 mln. Lt (2012 m. nuostoliai siekė 60,1 mln. Lt). Daugiausia nuostolių (32,4 mln. Lt) praėjusiais metais patyrė kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa", kuri šių metų sausį buvo pripažinta nemokia ir jai buvo atšaukta veiklos licencija. 2013-2014 m. licencijas prarado iš viso 4 kredito unijos, o valstybės įmonei Indėlių ir investicijų draudimo fondui teko prievolė išmokėti daugiau negu 380 mln. Lt indėlių draudimo išmokų.
* * *

Išsamiau apie kredito unijų 2013 m. veiklos rezultatus skaitykite Lietuvos banko interneto svetainėje paskelbtoje apžvalgoje. Siekdamas didinti šalies finansų rinkos skaidrumą, Lietuvos bankas nuo 2013 m. specialioje suvestinėje skelbia informaciją apie kiekvienos kredito unijos pagrindinius veiklos rodiklius ir riziką ribojančių normatyvų vykdymą.
Su ekspertų siūlymais ir viešai diskusijai keliamais klausimais galite susipažinti Lietuvos banko interneto svetainėje. Komentarus ir pasiūlymus prašome siųsti el. paštu KUreguliavimas@lb.lt iki 2014 m. gegužės 2 d.

*šaltinis - Lietuvos bankas, 2014 m. kovo mėn.


< Atgal