2014-12-03

Kredito unijos „Panevėžio regiono taupomoji kasa“ narių dėmesiuiInformacija.jpgPranešame, jog 2014 m. gruodžio 23 d. 16 val. šaukiamas kredito unijos „Panevėžio regiono taupomoji kasa", buveinės adresas: Vilniaus g. 25A, LT - 36100 Panevėžys (toliau - Kredito unija), neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta: Beržų g. 48, Panevėžys LT - 36145 (AB „Panevėžio butų ūkis" patalpose). Nariai registruojami nuo 15.30 val.

Taip pat pranešame, jog neeiliniam susirinkimui neįvykus, pakartotinis Kredito unijos narių neeilinis visuotinis susirinkimas šaukiamas 2014 m. gruodžio 29 d. 17 val. Susirinkimo vieta: Beržų g.48, LT - 36145 Panevėžys (AB „Panevėžio butų ūkis" patalpose). Nariai registruojami nuo 16.30 val.
Visuotinį neeilinį Kredito unijos narių susirinkimą inicijuoja ir šaukia Kredito unijos valdyba.


Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Kredito unijos įstatų naujos redakcijos patvirtinimo;
2. Dėl Kredito unijos buveinės adreso keitimo;
3. Dėl Kredito unijos paskolų komiteto nario išrinkimo;
4. Dėl papildomo bendradarbiavimo su asociacija „Lietuvos kreditas".

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei dokumentais, susijusiais su aukščiau paskelbta darbotvarke, Kredito unijos nariai galės susipažinti nuo 2014 m. gruodžio 15 d. Kredito unijos buveinėje nuo pirmadienio iki penktadienio Kredito unijos darbo laiku nuo 8.00 iki 17.00 valandos.
Kredito unijos narys, nedalyvaujantis visuotiniame narių susirinkime, bet susipažinęs su darbotvarke ir nutarimo projektu, gali ne vėliau kaip iki susirinkimo pradžios raštu pranešti susirinkimui, ar jis yra už ar prieš dėl kiekvieno klausimo atskirai.

Narys (jo įgaliotinis), registruodamasis į susirinkimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, jeigu atstovauja kitam Kredito unijos nariui.
Kredito unijos valdyba


< Atgal