2021-04-01

PRANEŠIMAS apie eilinio visuotinio narių susirinkimo nutarimusPRANEŠIMAS
dėl kredito unijos „Magnus“ eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtų nutarimų

2021 m. balandžio 02 d.
Vilnius

Vadovaudamiesi Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 dalimi, informuojame, kad 2021-03-30
įvyko eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:


1) Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai;
2) Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai;
3) Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai;
4) Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai;
5) Metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos
projektas patvirtinti;
6) Patvirtinta 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmata;
7)
- Nauja paskolų komiteto nare ir pirmininke išrinkta Kristina Milinavičiūtė;
- Nauja paskolų komiteto nare išrinkta Danguolė Šniukaitė.
8) Valdybai iki jos kadencijos pabaigos suteikti įgaliojimai priimti sprendimus dėl disponavimo
turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar
garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito
unijos nuosavo kapitalo;
9) Patvirtintas metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams
mokėjimas pagal pateiktą projektą;
10) Pritarta kredito unijos 2021-2023 metų veiklos planui;
11) Pritarta nutarimui pašalinti Kredito unijos narius, nevykdančius savo pareigų ir
pažeidžiančius Kredito unijos įstatus, pagal pateiktą sąrašą.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie įvykusį eilinį visuotinį narių susirinkimą,
kontaktiniai duomenys: administracijos vadovė Neringa Sakalauskienė, tel. Nr. 8 614 44131, el.
paštas n.sakalauskiene@magnus.lt

Administracijos vadovė Neringa Sakalauskienė< Atgal

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis
info@magnus.lt
Konstitucijos pr. 15, Vilnius, LT-09319, Lietuva