2015-03-01

Šaukiamas eilinis visuotinis narių susirinkimasInformacija.jpgKredito unijos „Panevėžio regiono taupomoji kasa" narių dėmesiui

Pranešame, jog 2015 m. kovo 24 d. 17 val. šaukiamas kredito unijos „Panevėžio regiono taupomoji kasa", buveinės adresas: Vilniaus g. 25A,  LT - 36100 Panevėžys (toliau - Kredito unija), eilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta: Beržų g. 48, Panevėžys LT - 36145 (AB „Panevėžio butų ūkis" patalpose). Nariai registruojami nuo 16.30 val.

Taip pat pranešame, jog eiliniam susirinkimui neįvykus, pakartotinis  Kredito unijos narių eilinis visuotinis susirinkimas šaukiamas 2015 m. kovo 31 d. 17 val. Susirinkimo vieta: Beržų g.48, LT - 36145 Panevėžys  (AB „Panevėžio butų ūkis" patalpose). Nariai registruojami nuo 16.30 val.

Visuotinį eilinį Kredito unijos narių susirinkimą inicijuoja ir šaukia Kredito unijos valdyba.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl Kredito unijos 2014 m. stebėtojų tarybos ataskaitos;


 2. Dėl Kredito unijos 2014 m. valdybos ataskaitos;


 3. Dėl Kredito unijos 2014 m. paskolų komiteto ataskaitos;


 4. Dėl Kredito unijos 2014 m. vidaus audito tarnybos ataskaitos;


 5. Dėl 2014 m. Kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo, audito įmonės UAB Grant Thornton Rimess Baltic išvadų pristatymo;


 6. Dėl nutarimo dėl 2014 m. pelno paskirstymo (nuostolio atlyginimo) tvarkos priėmimo;


 7. Dėl Kredito unijos 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo;


 8. Dėl audito įmonės Kredito unijos 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimui išrinkimo ir lėšų limito už suteiktą paslaugą nustatymo;


 9. Dėl Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir stebėtojų tarybos pirmininko išrinkimo;


 10. Dėl Kredito unijos valdybos narių ir valdybos pirmininko išrinkimo;


 11. Dėl Kredito unijos paskolų komiteto narių ir paskolų komiteto pirmininko išrinkimo.


 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei dokumentais, susijusiais su aukščiau paskelbta darbotvarke, Kredito unijos nariai galės susipažinti nuo 2015 m. kovo 17 d. Kredito unijos buveinėje Kredito unijos darbo laiku nuo 8.00 iki 17.00 valandos.

Kredito unijos narys, nedalyvaujantis visuotiniame narių susirinkime, bet susipažinęs su darbotvarke ir nutarimo projektu, gali ne vėliau kaip iki susirinkimo pradžios raštu pranešti susirinkimui, ar jis yra už ar prieš dėl kiekvieno klausimo atskirai.

Narys (jo įgaliotinis), registruodamasis į susirinkimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, jeigu atstovauja kitam Kredito unijos nariui.

Kredito unijos valdyba

< Atgal