2017-01-15

Šaukiamas neeilinis visuotinis narių susirinkimasInformacija.jpgGerbiami unijos pajininkai,

2017 m. vasario 2 d. 10 val. AB „Panevėžio butų ūkis“ patalpose, esančiose adresu Beržų g. 48, Panevėžys, šaukiamas 

Kredito unijos Panevėžio regiono taupomoji kasa, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), juridinio asmens kodas 302671848, registruotos buveinės adresas Sabonių g. 4, Ėriškių k., Panevėžio r. sav., veiklos adresas Kranto g. 2, Panevėžys (toliau – „Kredito unija“), neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Dalyvių registracija pradedama 09 val. 00 min. ir baigiama 10 val. 00 min.

Tuo atveju, jeigu šaukiamas Kredito unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas neįvyktų, pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas ir įvyks 2017 m. vasario 7 d. 14 val. (dalyvių registracija pradedama 13 val. 00 min. ir baigiama 14 val. 00 min.) AB „Panevėžio butų ūkis“ patalpose, esančiose adresu Beržų g. 48, Panevėžys.

Šaukiamo neeilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko rinkimas;

  2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimas;

  3. Stebėtojų tarybos narių atšaukimas; naujų stebėtojų tarybos narių bei pirmininko rinkimas;

  4. Valdybos narių atšaukimas; naujų valdybos narių bei pirmininko rinkimas;

  5. Kredito unijos pavadinimo keitimas;

  6. Kredito unijos registruotos buveinės adreso keitimas (buveinės perkėlimas iš Panevėžio rajono);

  7. Kredito unijos įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas;

  8. Įgaliojimų suteikimas.


 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei dokumentais, susijusiais su numatyta darbotvarke, Kredito unijos nariai galės susipažinti nuo 2017 m. sausio 27 d. (jeigu būtų šaukiamas pakartotinis susirinkimas – nuo 2017 m. vasario 2 d.) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Kredito unijos patalpose, esančiose adresu Kranto g. 2, Panevėžys.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: administracijos vadovas Darius Jasiulis, tel. Nr. 8-45-431003, el. paštas info@paneveziounija.lt

Kredito unijos administracija< Atgal