2015-03-01

Visuotinis narių susirinkimasInformacija.jpgGerbiami unijos nariai,

2016 m. kovo 25 d. 10 val. AB „Panevėžio butų ūkis" patalpose, esančiose adresu Beržų g. 48, Panevėžys, šaukiamas
Kredito unijos Panevėžio regiono taupomoji kasa", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios kooperatinės bendrovės, juridinio asmens kodas 302671848, registruotos buveinės adresas Sabonių g. 4, Ėriškių k., Panevėžio r. sav., veiklos adresas Vilniaus g. 25A, Panevėžys (toliau - „Kredito unija"), eilinis visuotinis narių susirinkimas. Dalyvių registracija pradedama 09 val. 00 min. ir baigiama 10 val. 00 min.

Tuo atveju, jeigu šaukiamas Kredito unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas neįvyktų, pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas ir įvyks 2016 m. kovo 31 d. 10 val. (dalyvių registracija pradedama 09 val. 00 min. ir baigiama 10 val. 00 min.) AB „Panevėžio butų ūkis" patalpose, esančiose adresu Beržų g. 48, Panevėžys.

Šaukiamo eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko rinkimas;

 2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimas;

 3. Stebėtojų tarybos 2015 metų ataskaitos pristatymas ir įvertinimas;

 4. Valdybos 2015 metų ataskaitos pristatymas ir įvertinimas;

 5. Paskolų komiteto 2015 metų ataskaitos pristatymas ir įvertinimas;

 6. Vidaus audito tarnybos 2015 metų ataskaitos pristatymas ir įvertinimas;

 7. Audituoto 2015 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio ir audito įmonės UAB Grant Thornton Rimess Baltic išvados pristatymas. 2015 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;

 8. 2015 metų pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl 2015 metų pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) paskirstymo tvarkos priėmimas;

 9. 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;

 10. Audito įmonės paskyrimas 2016 m. metinei finansinei atskaitomybei patikrinti ir lėšų limito už suteiktą paslaugą nustatymas;

 11. 2016-2018 m. strateginio plano pristatymas ir tvirtinimas;

 12. Stebėtojų tarybos in corpore atšaukimas; stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas;

 13. Valdybos in corpore atšaukimas; valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimas;

 14. Paskolų komiteto in corpore atšaukimas; Kredito unijos paskolų komiteto narių ir paskolų komiteto pirmininko rinkimas;

 15. Dalyvavimas steigiant ir (ar) tampant kredito unijų asociacijos nare.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei dokumentais, susijusiais su numatyta darbotvarke, Kredito unijos nariai galės susipažinti nuo 2016 m. kovo 18 d. (jeigu būtų šaukiamas pakartotinis susirinkimas - nuo 2016 m. kovo 25 d.) darbo dienomis nuo 9 val. iki 15 val. Kredito unijos patalpose, esančiose adresu Vilniaus g. 25A, Panevėžys.

 
Kredito unijos Administracijos vadovas


< Atgal