NaujienosLietuvos bankas pristatė naują finansinio visuomenės švietimo iniciatyvą*

2013-04-09

Lietuvos bankas pristatė naują finansinio visuo...

Lietuvos bankas, kaip centrinė finansų rinką prižiūrinti institucija, ėmėsi iniciatyvos suteikti visuomenei objektyvios ir pati...

Plačiau
Kredito unijų veiklos apžvalga* 2013 m. I ketvirtis

2013-04-01

Kredito unijų veiklos apžvalga* 2013 m. I ketvi...

Kredito unijų sektoriaus kūrimosi pradžioje buvo orientuojamasi į tai, kad šios specifinės, kooperatiniais pagrindais veikianči...

Plačiau
Kredito unija „Panevėžio regiono taupomoji kasa“ bendradarbiauja su INVEGA

2013-01-15

Kredito unija „Panevėžio regiono taupomoji kasa...

INVEGA - valstybinė įmonė, teikianti paskolų smulkiajam ir vi­dutiniam verslui garantijas Kredito įstaigoms bei administruojant...

Plačiau
Kredito unijų 2012 m. veiklos apžvalga*

2013-01-01

Kredito unijų 2012 m. veiklos apžvalga*

Lietuvos banko licenciją vykdyti veiklą turėjo 77 kredito unijos (2013 m. sausio 24 d. Lietuvos banko valdyba atšaukė dviejų kr...

Plačiau
Tarp ŽŪPGF ir Kredito unijų vyrauja pasitikėjimas

2013-01-01

Tarp ŽŪPGF ir Kredito unijų vyrauja pasitikėjimas

Kredito unija „Panevėžio regiono taupomoji kasa", pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fon...

Plačiau