Informacija apie komisinį atlyginimą

Sąskaitos teikėjo pavadinimas: Magnus kredito unija

Sąskaitos pavadinimas: Atsiskaitomoji sąskaita

  • Šiame dokumente pateikiama informacija apie komisinį atlyginimą už pagrindines paslaugas, susijusias su mokėjimo sąskaita. Ji padės palyginti šiuos komisinius atlyginimus su komisiniais atlyginimais už kitas sąskaitas. 
  • Gali būti taikomi ir komisiniai atlyginimai už čia nenurodytas su sąskaita susijusias paslaugas. Išsami informacija pateikiama Paslaugų įkainiuose. 
  • Šiame dokumente vartojamų terminų glosarijus skelbiamas nemokamai.
PaslaugosKomisinis atlyginimas

Bendrosios su sąskaita susijusios paslaugos

Paslaugų paketas „Standartinis“
Apima paslaugų paketą, kurį sudaro:
‐ sąskaitos atidarymas
‐ sąskaitos tvarkymas
‐ sąskaitos uždarymas
Šią apimtį viršijančios paslaugos bus
apmokestintos atskirai.
Per mėnesį – 1,50 EUR
Iš viso per metus – 18,00 Eur
Grynųjų pinigų įnešimasvirš 10 000 eur – 0,1 %, mažiausiai 2,00
Eur
Grynųjų pinigų išėmimas0,80 %

Mokėjimai (išskyrus korteles)

Kredito pervedimas SEPA 
Tarp savo sąskaitųSkyriuje – 0,00 Eur
Internetu – 0,00 Eur
Tarp unijos sąskaitųSkyriuje – 0,40 Eur
Internetu – 0,20 Eur
Tarp visų LCKU nariųSkyriuje – 1,00 Eur
Internetu – 0,41 Eur
Tarp kitų įstaigųSkyriuje – 1,00 Eur
Internetu – 0,41 Eur
Kredito pervedimas ne SEPA16,0 Eur
Tiesioginis debetas  paslauga neteikiama
E.sąskaitos automatinis apmokėjimaspaslauga neteikiama
Gautų mokėjimų eurais įskaitymas 
Tarp unijos sąskaitų0,00 Eur
Tarp visų LCKU narių0,00 Eur
Tarp kitų įstaigų0,00 Eur
Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas 
Eurais2,00 Eur
Kita valiutapaslauga neteikiama

Kortelės ir grynieji pinigai

Grynųjų pinigų išėmimasSkyriuje – 0,80 %
Grynųjų pinigų įmokėjimasSkyriuje – virš 10 000 eur – 0,1 %, mažiausiai 2,00
Eur
Įkainiai galioja nuo 2020-03-22
Scroll to Top