Kreditavimo operacijos


Kreditavimo operacijos
Paskolos sutarties sudarymo (administravimo) mokestis nuo 0,5% paskolos sumos, min. 28,96 EUR
Paskolos sutarties sąlygų keitimo mokestis nuo 0,5% negrąžintos paskolos sumos, min. 28,96 EUR
Mokestis už paskolos grąžinimą anksčiau
sutartyje numatytų terminų
nuo 1%
 Įsipareigojimo mokestis   nuo 1%
Paskolos sutarties valiutos keitimas   Pagal susitarimą
 Dokumentų analizės mokestis, nariui atsisakius
Kredito unijos finansavimo paslaugų 
 nuo 0,5% prašomos paskolos sumos, min. 28,96 EUR
Mokėjimų grafiko siuntimas registruotu laišku   2,90 EUR

Daugiau informacijos teiraukitės Magnus kredito unijos buveinėje arba tel: +370 614 44131 ir el. paštu: info@magnus.lt