Pranešame, kad kredito unijos „Magnus“ valdyba ir Trakų kredito unijos valdyba parengė ir aprobavo (patvirtino) reorganizavimo sąlygas

Pranešame, kad kredito unijos „Magnus“ valdyba ir Trakų kredito unijos valdyba parengė ir aprobavo (patvirtino) reorganizavimo sąlygas, pagal kurias Trakų kredito unija yra prijungiama prie kredito unijos „Magnus“. Daugiau informacijos – skelbime

Scroll to Top