PRANEŠIMAS apie eilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimą

2022 m. kovo 02 d.

Informuojame, kad š. m. kovo 25 d. 12 val. adresu:  Konstitucijos pr. 15, Vilnius, šaukiamas Kredito unijos Magnus, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), juridinio asmens kodas 302671848, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 15, Vilnius (toliau – „Kredito unija“), eilinis visuotinis narių susirinkimas. Dalyvių registracija pradedama 11 val. 30 min. ir baigiama 12 val. 00 min.

Šaukiamo eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
  8. Kredito unijos naujos redakcijos tvirtinimas.
  9. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą.

 Atsižvelgdami į pandeminę situaciją prašome kredito unijos „Magnus“ narių visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais balsuoti raštu iš anksto.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti kredito unijos „Magnus“ interneto svetainėje, adresu www.magnus.lt, arba klientų aptarnavimo vietoje, adresu Konstitucijos pr. 15, Vilnius.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2022-03-25, 11:30 val. (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų, arba atsiųsti registruotu paštu nurodytu adresu.

 Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Kredito unijos nariai galės susipažinti nuo 2022 m. kovo 20 d. kredito unijos patalpose.

Tuo atveju, jeigu šaukiamas Kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas neįvyktų, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2022 m. kovo 31 d. 12 val. (dalyvių registracija pradedama 11 val. 30 min. ir baigiama 12 val. 00 min.). Pakartotiniame susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: administracijos vadovė Neringa Sakalauskienė, tel. Nr. 8 614 44131, el. paštas info@magnus.lt

Atsisiųsti biuletenį

 

Scroll to Top