Privatumo politika

Bendra informacija

MAGNUS kredito unija (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios interneto svetainės valdytoja. Šiomis interneto svetainės privatumo taisyklėmis (toliau – „Taisyklės“) mes nustatome ir paaiškiname kaip yra renkami ir toliau tvarkomi Jūsų asmens duomenys, naudojantis šia interneto svetaine. Taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (ar) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

MAGNUS Kredito unija

Juridinio asmens kodas: 302671848
Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius
Tel. +370 614 44131
El. paštas: info@magnus.lt

Patvirtiname, kad Jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir (ar) pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, įskaitant ir informacijos apie svetainės/ socialinio tinklo paskyrų lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę/ socialinių tinklų paskyras. Jei esate jaunesnis nei 14 metų asmuo, prieš pateikdamas (-a) asmeninę informaciją turite gauti savo įstatyminių atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Taisykles, nes kiekvieną kartą, lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir (ar) paslaugomis.

Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

Jūsų asmens duomenys, t. y. bet kokia informacija apie Jus, leidžianti Jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

 • Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (užpildydami kredito paraišką internete, užsisakydami naujienlaiškį, skambindami mums);
 • Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai (Jums lankantis mūsų svetainėje, socialinėje paskyroje, naudojantis mūsų programėlėmis);
 • Tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie Jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz.: per socialinį tinklą, Jūsų įmonės tinklalapį ar kitaip).

Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • Jūs užpildote paraišką kreditui mūsų internetinėje svetainėje;
 • Užsisakote mūsų naujienlaiškį ar kitokią komunikaciją;
 • Dalyvaujate apklausose.

Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • Pateikiate užklausas per paraiškos formas ar mūsų socialinių tinklų paskyras;
 • Naudojatės svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau);
 • Darote viešus įrašus socialinių tinklų platformose, kurias mes sekame.

Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija pateikiama mūsų partnerių, marketingo agentūrų, Jūsų viešai prieinamų profilių informacija (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram). Mes galime gautą informaciją apie Jus iš Jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus.

Mes galime rinkti informaciją apie Jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti Taisyklėse. Jei taip atsitiktų, mes Jus papildomai informuosime.

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie Jus tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie Jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • Informaciją, kuri būtina siekiant Jums suteikti mūsų paslaugas (tampant nariu, suteikiant kreditą, mokėjimo kortelę ir kt.);
 • Informaciją, kurią Jūs pateikiate apklausose;
 • Informaciją, kurią Jūs pateikiate skambindami mums;
 • Informaciją apie Jūsų pomėgius ir specifinius poreikius;
 • Informaciją, reikalingą nustatyti Jūsų tapatybę;
 • Informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį.

Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš Jūsų bus akivaizdi iš aplinkybių ir konteksto, pavyzdžiui:

 • Paslaugų suteikimui mes tvarkome tokią jūsų informaciją: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas, Jūsų pajamos, įsipareigojimai, šeiminė padėtis, duomenys apie sutuoktinį, ID dokumento fotografija (jeigu Jūs pasirinkote tokį autentifikavimo būdą). Taip pat kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu, kaip, pavyzdžiui, Jūsų telefonas, pašto kodas ar elektroninis paštas skirti susisiekti su Jumis.
 • Informacija apie Jūsų pomėgius ir specifinius poreikius.

Informacija, kurią mes renkame automatiškai, paprastai yra tokia:

 • Informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis (įrenginio informacija, t. y. IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/ prekėms pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija, t. y. Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje; vietos informacija, t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti mums perduota Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.

Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių dažniausiai yra ši:

 • Jūsų el. pašto adresas, vardas, pavardė, specialūs poreikiai ir pomėgiai.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz.: informacijos, prašomos pateikti kredito paraiškos formoje), tačiau tokiu atveju galime nesuteikti Jums savo  paslaugų.

Svarbu: MAGNUS kredito unijos personalas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • Informacijos apie kreditų suteikimo ir kitas susijusias finansines paslaugas teikimas;
 • Jūsų prašymu teikti informaciją, susijusią su paslaugų teikimu;
 • Rinkodaros tikslu*, pavyzdžiui, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, klientų/ partnerių apklausų organizavimą, kiek tai leidžia įstatymai);
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas;
 • Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje;
 • Kitais būdais su Jūsų sutikimu*.

*Informuojame, kad Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį, pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu info@magnus.lt, arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • Teisės aktų reikalavimų vykdymu;
 • Sutarties su Jumis vykdymu;
 • Teisėtais mūsų interesais, nebent Jūsų privatūs interesai yra viršesni;
 • Tam tikrais atvejais, Jūsų sutikimu.

Tikslai, kuriais tvarkome Jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais asmens duomenimis pateikiami šioje lentelėje.

TikslasTeisinis pagrindas (-ai)Asmens duomenys
Informacijos apie kredito suteikimo ir kitas susijusias finansines paslaugas teikimas

-Sutarties su jumis vykdymas

-Teisės aktų reikalavimų vykdymas

-Teisėti interesai – verslo žinomumo ir prestižo didinimas.

Vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, Jūsų pajamos, įsipareigojimai, šeimyninė padėtis, duomenys apie sutuoktinį, ID dokumento fotografija (jeigu Jūs pasirinkote tokį autentifikavimo būdą). Taip pat kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu, kaip,  pavyzdžiui, Jūsų telefonas, pašto kodas ar elektroninis paštas (skirti susisiekti su Jumis).
Jūsų prašymu teikti informaciją, susijusią su paslaugų teikimuŠi informacija Jums teikiama dėl to, kad turime teisėtą interesą suteikti tikslią informaciją apie savo teikiamas paslaugas, produktus, papildomai teikiamas paslaugas ir kt.Siekdami atsakyti į Jūsų paklausimus telefonu, elektroniniu paštu, socialinių tinklų aplinkoje ir kitais būdais galime paprašyti Jūsų telefono, el. pašto adreso ar kito Jums patogaus kontaktinio duomens.
Rinkodaros tikslu, pvz.: pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus, rėmėjų turinį bei siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą)

-Jeigu esate mūsų klientas, šiuo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą informuoti apie savo paslaugas, renginius, naujienas ir kitą aktualią informaciją.

-Jeigu nesate mūsų klientas, rinkodaros informaciją iš mūsų gausite tik jeigu turėsime Jūsų sutikimą.

Vardas, socialinio tinklo paskyros duomenys, telefonas, el. pastas, adresas, Jūsų pomėgiai.
Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugasŠiuo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti svetainės saugumą.IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/ prekėms pasiekti, parametrai, Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje, įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti mums perduota Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.
Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje

-Teisės aktų reikalavimų vykdymas.

-Teisinis interesas – gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų.

Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi Jūsų asmens duomenys, išvardinti Taisyklėse.

Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, prašysime Jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti Jūsų asmens duomenis (tokie atvejai bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

Tais atvejais, kai tvarkysime jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, mes jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis:

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu;
 • Bankams / įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas;
 • Kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Norint gauti mūsų verslo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo.

Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie Jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, yra valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir kt.

Į kokias šalis yra perduodami Jūsų asmens duomenys?

Kartais mums gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

Duomenų perdavimo asmens į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, atvejais mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

 • Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis sutarčių sąlygomis;
 • Duomenų siuntimo grupės įmonių atveju, taikomos įmonėms privalomos taisyklės;
 • Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būtų pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus;
 • Gautas leidimas iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais, tačiau primename, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena internetinė svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis nei 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Asmens duomenysSaugojimo laikotarpis
Apmokėjimo duomenys10 metų po mokėjimo operacijos.
Rinkodarai naudojami asmens duomenys3 metai nuo paskutinio Jūsų apsilankymo mūsų svetainėje.
Video kamerų pagalba renkami duomenysIki 30 dienų.
IT sistemų įrašai (logai)nuo 1 iki 10 metų.
Analitikos duomenysPaprastai šie duomenys yra renkami automatiškai Jums naudojantis svetaine ir anonimizuojami/ subendrinami netrukus po gavimo.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Sunaikinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);
 • Reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Perkelti Duomenų valdytojui pateiktus duomenis (teisė perkelti);
 • Bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų (teisė nesutikti);
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti parašę mums šiuo adresu info@magnus.lt, paskambinę šiuo telefonu +370 614 44131, arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje.

Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus Jūsų tapatybę gyvai (pateikiant asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę ar pasą)) arba elektroninių ryšių priemonėmis (pvz.: elektroniniu parašu).

Jūsų teisėTam tikri apribojimai
Teisė žinoti

Turite teisę prieš Jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.

Teisė susipažinti

Ši teisė reiškia:

·  Patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis;
·  Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą;
·  Tikslų ir teisinio pagrindo Jūsų duomenų tvarkymui pateikimą;
·  Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, ir jeigu taip, kokių saugumo priemonių buvo imtasi;
·  Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą;
·  Informaciją ar taikomas profiliavimas;
·  Duomenų saugojimo laiko pateikimą.

Aukščiau išvardintą informaciją pateiksime su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.

Teisė ištaisyti

Taikoma, jeigu mūsų turima informacija yra neišsami arba netiksli.

Teisė „būti pamirštam“

Taikoma, jeigu:

· Mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti;
· Duomenis tvarkome remiantis Jūsų sutikimu ir Jūs sutikimą atšaukiate;
· Duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu ir po Jūsų pateikto prašymo nustatoma, kad Jūsų privatūs interesai viršesni;
· Informacija gauta neteisėtu būdu.

Teisė apriboti

Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t. y.:

· Jei jūs ginčijate informacijos tikslumą;
· Jei Jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu;
· Mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau Jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta;
· Informacija mums nebereikalinga, tačiau Jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.

Teisė perkelti

Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu Jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu, remdamiesi Jūsų sutikimu arba sutartimi sudaryta su Jumis.

Teisė nesutikti

Ši teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Tvarkant Jūsų asmens duomenis tokiu pagrindu, mums tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus.

eisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijaiwww.ada.lt

 

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.

Socialinės medijos integracija

Ši svetainė naudoja socialinių tinklų „Facebook”, „Instagram”, „LinkedIn” įskiepius (angl. plug-in). Juos naudojant Jūsų duomenys, tokie kaip IP adresas, yra perduodami socialinio tinklo administratoriui. Apie tai, kaip socialinio tinklo administratorius toliau tvarko Jūsų asmens duomenis, galite sužinoti jų svetainėse.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote Taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:

MAGNUS kredito unija

Juridinio asmens kodas: 302671848
Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius
Tel. +370 614 44131
El. paštas: info@magnus.lt

Baigiamosios nuostatos

Taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Taisykles, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Scroll to Top