Skundų nagrinėjimo tvarka


Jei manote, kad kredito unija pažeidė Jūsų teises, per tris mėnesius galite unijai pateikti skundą, parašytą lietuvių kalba. Skundas gali būti parašytas standartine arba laisva forma. Standartinę skundo formą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Skunde privalote nurodyti:

 

Skundą galite pateikti šiais būdais:

 

Skundai nagrinėjami neatlygintinai. Skundas turi būti išnagrinėtas per 15 (penkiolika) darbo dienų. Jei išskirtiniu atveju skundas negali būti išnagrinėtas laiku, kredito unijos paskirtas darbuotojas privalo apie tai informuoti pareiškėją.  Visais atvejais Skundo nagrinėjimas negali užtrukti ilgiau nei 35 darbo dienas. Apie skundo nagrinėjimo sprendimą pareiškėjas informuojamas raštu. Atsakymą pasirašo kredito unijos vadovas arba skundą nagrinėjęs asmuo, arba skundą nagrinėjusios komisijos pirmininkas.

Kad būtų galima patvirtinti Jūsų tapatybę, atvykus į aptarnavimo vietą Jūsų gali būti paprašyta pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Informuojame, kad vartotojas, gavęs jo netenkinantį atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, Lietuva) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į kredito uniją.

Daugiau informacijos apie ginčų nagrinėjimą Lietuvos banke galite rasti Lietuvos banko interneto svetainėje: http://www.lb.lt/lt/vartotoju-ir-finansu-rinkos-dalyviu-gincai.

Tuo atveju, kai į kredito uniją kreipiasi pareiškėjas, kuris nėra vartotojas, Lietuvos banko patvirtintos „Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklės” nėra taikomos. Minėtu atveju kredito unija išnagrinėja skundą ir atsakymą pareiškėjui pateikia ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo  dienų nuo skundo gavimo dienos.