Su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąvokų žodynas 


Paslaugos sąvoka
Su mokėjimo sąskaita susijusios paslaugos sąvokos apibrėžtis
Sąskaitos tvarkymas Sąskaitos teikėjas tvarko kliento vardu atidarytą sąskaitą.
Debeto kortelės išdavimas Sąskaitos teikėjas išduoda su kliento sąskaita susietą mokėjimo kortelę. Kiekvieno kortele atlikto mokėjimo suma visa iškart nurašoma iš kliento sąskaitos.
Kredito kortelės išdavimas Sąskaitos teikėjas išduoda su kliento mokėjimo sąskaita susietą mokėjimo kortelę. Per sutartą laikotarpį kortele atliktų mokėjimų suma visa arba dalimis iš kliento sąskaitos nurašoma nustatytą dieną. Sąskaitos teikėjo ir kliento sudarytoje kredito sutartyje nustatoma, ar klientas už pasiskolintą sumą mokės palūkanas.
Sąskaitos kreditavimas Sąskaitos teikėjas ir klientas iš anksto susitaria, kad klientas gali pasiskolinti pinigų, kai jo sąskaitoje nebėra lėšų. Susitarime nustatoma maksimali suma, kurią klientas gali pasiskolinti, ir ar bus taikomi mokesčiai bei palūkanos.
Grynųjų pinigų išėmimas Klientas pasiima grynuosius pinigus iš savo sąskaitos.
Grynųjų pinigų įmokėjimas Klientas įmoka grynuosius pinigus į savo sąskaitą.
Kredito pervedimas SEPA Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedami eurai į SEPA erdvės valstybėse atidarytas sąskaitas.
Kredito pervedimas ne SEPA Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedama kita nei euras valiuta arba į SEPA erdvei nepriklausančiose valstybėse atidarytas sąskaitas.
Tiesioginis debetas Klientas suteikia kitam asmeniui (gavėjui) teisę nurodyti sąskaitos teikėjui pervesti pinigus iš kliento sąskaitos į gavėjo sąskaitą. Sąskaitos teikėjas perveda pinigus gavėjui kliento ir gavėjo susitartą dieną arba susitartomis dienomis. Suma gali kisti.
E. sąskaitos automatinis apmokėjimas Sąskaitos teikėjas pagal išankstinį kliento nurodymą apmoka mokėtojo internetinės bankininkystės sistemoje pateiktą pinigų gavėjo elektroninę sąskaitą.
Gautų mokėjimų eurais įskaitymas Sąskaitos teikėjas į kliento sąskaitą įskaito gautus mokėjimus eurais iš SEPA erdvės valstybėse atidarytų sąskaitų.  
Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas Sąskaitos teikėjas į kliento sąskaitą įskaito gautus mokėjimus kita nei euras valiuta arba gautus mokėjimus iš ne SEPA erdvės valstybėse atidarytų sąskaitų.

Sąvokų sąrašas parengtas 2018 10 26 atsižvelgiant į Europos bankininkystės institucijos gairių EBA/GL/2015/01 ir Europos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/32 reikalavimus.