Verslumo skatinimo produktai

Kredito unija „Magnus“ palaiko jauną verslą ir teikia kreditus pagal priemonę „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (VSF2), ir sudaro palankias sąlygas pradėti ar plėtoti iki 1 metų veikiantį verslą.

Dėl kredito gali kreiptis labai mažos, mažos įmonės ir fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka smulkaus ir vidutinio verslo subjekto statusą pagal SVV įstatymą.

Maksimalus kredito dydis – ne daugiau kaip 25 000,00 Eur.
Kreditai yra skirti investicijoms ir (arba) apyvartinėms lėšoms papildyti.

Kredito kintamų palūkanų norma yra nuo 3 proc. (3 mėn. EURIBOR (tik 10 proc. paskolos daliai) + iki 3 proc. pastovi palūkanų dalis (kredito unijos marža)).

Kreditai teikiami iki 2023 metų rugsėjo 30 d.

Susipažinkite su kreditų teikimo sąlygomis čia.

Priemonę „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020“ koordinuoja Lietuvos centrinė kredito unija, o ją valdo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“.

Reikia asmeninės konsultacijos?

Bendraukime:

Panaudojus paskolos lėšas, galite kreiptis į INVEGĄ dėl darbuotojų darbo užmokesčio kompensavimo pagal priemonę „Subsidijos verslo pradžiai“.

Scroll to Top