D.U.K

Kredito unija yra kredito įstaiga, veikianti kooperatiniais pagrindais, t. y. kiekvienas kredito unijos narys kartu yra ir kredito unijos savininkas, turintis teisę dalyvauti kredito unijos valdyme. Unija tenkina tik savo narių finansinius poreikius, priima indėlius iš jų ir surinktas lėšas skolina kitiems savo nariams. Kitaip nei kitos finansinės institucijos, kredito unija nesiekia pelno. Jei ji dirba pelningai, pelnas paskirstomas siūlant aukštesnes palūkanas už indėlius ir patrauklias paskolų palūkanas. Kreditų unijų veikla yra kontroliuojama remiantis Kredito unijų įstatymu ir kitais teisės aktais.

Tai piniginis įnašas, kurį įmoka asmuo, stodamas į kooperatinę organizaciją. Pajus grąžinamas išstojus iš kredito unijos narių. Vienam asmeniui pakanka įsigyti vieną pajų, kad taptų kredito unijos nariu. Pajus leidžia naudotis visomis kredito unijos paslaugomis ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime. Minimali pajaus vertė – 30 Eur.

MAGNUS kredito unijos nariais gali tapti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, gyvenantys Vilniuje, Vilniaus arba Trakų rajone. Unijos nariai turi įmokėti 30 Eur įnašą (pajų), kuris leidžia naudotis visomis kredito unijos paslaugomis ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime. Sprendimą dėl naujo nario priėmimo priima kredito unijos valdyba ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo datos.

Einamoji sąskaita atidaroma tiek fiziniam, tiek juridiniam asmeniui, įstojusiam į kredito uniją ir sudariusiam einamosios sąskaitos sutartį.

MAGNUS kredito unijoje kreditą gali gauti tiek privatus asmuo, tiek verslo klientas, tapęs unijos nariu. Kredito suma nustatoma atsižvelgus į kliento poreikius ir įvertinus kliento finansinę būklę. Daugiau informacijos rasite čia: Privatiems ir Verslui

Kreditas išmokamas kredito sutartyje nustatyta tvarka ir klientui pateikus prašymą bei atsižvelgus į tai, ar yra įvykdytos visos sutartyje numatytos sąlygos.

Susidūrus su finansiniais sunkumais, rekomenduojame nedelsiant kreiptis į savo paskolų vadybininką, kuris padės rasti tinkamiausią sprendimą.

Nesusitarus ar neradus sprendimo su savo paskolų vadybininku bus kreiptasi į skolų išieškojimo bendrovę UAB CONLEX

Nusprendę padėti taupomąjį indėlį, atvykite į mūsų biurą, kur bus sudaryta terminuotojo indėlio sutartis. Lėšas terminuotajam indėliui galima įnešti grynaisiais, banko kortele arba pervesti bankiniu pavedimu. Turintiems el. bankininkystės sutartį, tai galima padaryti ir internetu.

Indėlių palūkanas pasiimti galima po terminuotojo indėlio sutartyje nurodytos paskutinės termino dienos, arba kas mėnesį, jei taip numatyta sutartyje.

Taip, sutartį nutraukti galime bet kada, pranešus prieš 5 k.d., tačiau tuomet nėra išmokamos sukauptos palūkanos.

MAGNUS kredito unija yra Lietuvos Respublikos indėlių draudimo sistemos dalyvė ir unijoje laikomi indėliai yra visiškai saugūs. Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Tokiu būdu siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui. Mūsų anketos parengtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatas.

Scroll to Top