Vartojimo kreditų tarpininkų sąrašas

Asmens kodas: 302996838
Telefonas: 8 (5) 20 00 999
El. paštas: ekspertai@lenders.lt
Registracijos adresas: Savanorių pr. 1, Vilnius 03116

Asmens kodas: 110086034
Telefonas: +370 37 20 05 84
El. paštas: lcku@lku.lt
Registracijos adresas: Savanorių pr. 363B-201, Kaunas

Tai asmuo, kuris nėra vartojimo kreditų davėjas (arba tarpusavio skolinimo platformos operatorius) ir kuris verslo arba profesiniais tikslais už atlygį atlieka bent vieną iš šių veiksmų (šaltinis: LB):

  • pateikia arba pasiūlo vartojimo kredito sutartį vartojimo kredito gavėjui;
  • padeda gavėjui atlikti kitus su vartojimo kredito gavimu susijusius veiksmus;
  • vartojimo kredito davėjo (arba tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus) vardu sudaro vartojimo kredito sutartį su kredito gavėju.

Išskiriami priklausomis ir nepriklausomi vartojimo kredito tarpininkai:

  • nepriklausomi vartojimo kredito tarpininkai privalo būti įtraukti į viešąjį vartojimo kreditų tarpininkų sąrašą, kurį tvarko Lietuvos bankas;
  • priklausomi vartojimo kredito tarpininkai gali atstovauti vieną ar kelis vartojimo kredito davėjus. Tokie tarpininkai turi būti įrašyti į viešąjį vartojimo kredito davėjo vardu veikiančių tarpininkų sąrašą.

Vartojimo kredito tarpininkų veiklą reglamentuoja LR Vartojimo kredito įstatymas.

Scroll to Top